ادامه ارسال پیام‌های تهدیدآمیز علیه مساجد آمریکا
بعد از آنکه یک تروریست داعشی با زیرگرفتن عابران پیاده در نیویورک موجب قتل عده ای از مردم شد، تعدادی ناشناس پیام های تهدیدآمیزی به مساجد آمریکا ارسال کردند.
حمله به مساجد آمریکا ادامه ارسال پیام‌های تهدیدآمیز علیه مساجد آمریکا


بعد از حملات تروریستی انجام شده در نیویورک از سوی یک تروریست داعشی، مساجد مختلفی در منطه نیوجرزی پیام های تهدیدآمیز دریافت کردند.

 

به عنوان نمونه مسجد و مرکز اسلامی پاسائیک، مهمترین مسجد این منطقه، حداقل 8 پیام تهدیدآمیز دریافت کرده است.

 

این پیام ها موجب شده است که مسؤولان مسجد پاسائیک، تمهیدات امنیتی را برای 25 هزار عضو مرکز اسلامی خود بالا برند.

 

بعد از آنکه شایع شد عامل حملات تروریستی نیویورک به مسجدی به نام العمر در نیوجرزی رفت و آمد داشته است، این مسجد نیز پیام های تهدیدآمیز زیادی دریافت کرد.

 

بعد از ارسال این پیام ها به مساجد نیوجرزی، شعبه سازمان روابط اسلام و آمریکا در این منطقه خواستار بررسی این موارد به عنوان جرایم ناشی از نفرت از سوی پلیس فدرال شد.

 

سه شنبه گذشته تروریست داعشی به نام سایپروف، با زیرگرفتن عابران پیاده در منطقه منهتن نیویورک، هشت نفر را به قتل رساند.

 

بعد از این حمله تروریستی، سازمان های اسلامی آمریکا از جمله سازمان روابط اسلامی آمریکایی، با بزدلانه توصیف کردن این حمله، آن را محکوم کرده و تسلیت خود را به بازماندگان اعلام کردند.

 

سازمان روابط اسلام و آمریکا، بعد از این حمله تروریستی در نیویورک اعلام کرد: از آنجا که هدف چنین حملاتی ایجاد تفرقه میان مردم است، لازم است که همه اقشار جامعه با هوشیاری و وحدت خود عاملات اینگونه جنایات را ناکام کنند.