سایتهای برتر

سه شنبه 20 شهریور 1397 09:59 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

سه شنبه 20 شهریور 1397 09:59 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

سه شنبه 20 شهریور 1397 09:59 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


سایتهای برتر

سه شنبه 20 شهریور 1397 09:56 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.irاین لغت در متون مربوط به حقوق مالکیت معنوی به معنای پذیرفتن آمده است.
اجازه دادن، تصویب کردن، پذیرفتن، اعطاکردن

به عنوان مثال اگر اظهارنامه ای که مخترع یا وکیل او برای ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می کند واجد شرایط قانونی لازم باشد و از سوی ادره مالکیت صنعتی اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود در این صورت این اظهارنامه از سوی اداره پذیرفته می شود. همین طور اگر اظهارنامه تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی این اظهارنامه را می پذیرد.


ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :
" شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بیم یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک بامسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود ".
اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیرسهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید.

    وضعیت حقوقی شرکای بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی

شریک بامسئولیت محدود مانند شریک ضامن، حقی در شرکت دارد که به سهم الشرکه تعبیر می شود. این حق نمی تواند به صورت سهم صادر شود ( ماده 141 ق. ت ) . شریک بامسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت دیگر شرکا، سهم الشرکه خود را به اشخاص ثالث انتقال دهد. ( ماده 148 ق. ت ) ، اما می تواند آن را به شرکای دیگر منتقل کند. هر گاه، شریکی بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی واگذار کند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت ( حق اداره داخلی آن ) ونه حق نظارت بر امور شرکت را دارد. ( ماده 149 ق. ت ) گذاشتن هر شرط خلاف این قاعده در اساسنامه یا شرکتنامه شرکت، باطل و بلااثر است.
هر گاه نام شریک بامسئولیت محدود در اسم شرکت مختلط غیرسهامی گنجانده شود، شریک مزبور در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی خواهد داشت. در راستای همین قاعده است که ماده 150 قانون تجارت مقرر کرده است : " در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک بامسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند ".
همان طور که می دانیم ، شریک بامسئولیت محدود در مورد آورده ای که به شرکت آورده و یا تعهد کرده است به شرکت بیاورد، مسئول پرداخت طلب طلبکاران شرکت است ( ماده 141 ق. ت ) در راستای همین قاعده، قانون گذار مقرراتی وضع کرده که شریک بامسئولیت را از این باز دارد که به زیان طلبکاران آنچه را که تعهد کرده به شرکت نیاورد ( ماده 152 ق. ت ) یا بدون آنکه سودی وجود داشته باشد سود دریافت کند و به عبارتی از سرمایه برداشت کند ( ماده 154 ق. ت ) و یا سرمایه خود را بدون ثبت تقلیل دهد ( ماده 153 ق. ت ) در تمام این موارد، اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد، طلبکاران می توانند آنچه را نتوانسته اند از خود شرکت مطالبه کنند، مستقیماَ از شریک یا شرکای بامسئولیت محدود در حدود سرمایه اولیه تعهد شده یا ثبت شده توسط آنان ، مطالبه کنند.
هر کس به عنوان شریک بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی وارد شود، تا حدود میزان سهم الشرکه مسئول پرداخت دیون شرکت قبل از ورود نیز خواهد بود، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. پیش بینی هر شرطی برخلاف این ترتیب میان شرکا ( در شرکتنامه یا اساسنامه یا به طریق دیگر ) ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است ( ماده 155 ق. ت ) ؛ بنابراین ، هر اقدامی که قبل از ورود شریک بامسئولیت جدید در جهت بازپس گرفتن سهم الشرکه، پرداخت نکردن آن، یا تقلیل آن توسط شریک انتقال دهنده انجام گیرد، به پای شریک جدید گذاشته خواهد شد و او باید پاسخگوی مطالبات طلبکاران شرکت باشد.
سهم الشرکه شرکای بامسئولیت محدود، مانند سهم الشرکه شرکای ضامن ، جزء دارایی شرکت است و بنابراین وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است و در نتیجه هر گاه شرکت ورشکسته شود، بین طلبکاران شرکت تقسیم می شود ( ماده 156 ق. ت ) طلبکاران شریک، نسبت به دارایی شرکت حقی ندارند؛ زیرا دارایی شرکت به خود شرکت اختصاص دارد و وثیقه طلب طلبکاران شرکت است نه طلبکاران شرکا؛ اما در صورت ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود ، خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود ( ماده 158 ق. ت ) قاعده اخیر زمانی مصداق می یابد که شریک بامسئولیت محدود ، به سبب پرداخت نکردن آنچه تعهد کرده به شرکت بیاورد، یا به علت تقلیل سهم الشرکه خود در شرکت بدون ثبت، یا دریافت سود موهوم ، حسب مورد به خود شرکت یا طلبکاران شرکت بدهکار شود، هر گاه به طریق اخیر بدهکار نباشد، سهم الشرکه او، مطابق ماده 156 قانون تجارت فقط به طلبکاران شرکت پرداخت خواهد شد. " مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود ". ( ماده 161 ق. ت )


شرکت خدماتی از جمله شرکت هایی است که به سرمایه گذاری زیادی نیاز ندارد.این شرکت ها با در اختیار داشتن پرسنل ماهر و سریع در امر نظافت،می توانند به بهداشت سازمان ها و منازل کمک به سزایی کنند.

• شرکت های خدماتی دارای شاخه های مختلفی می باشند که عبارتند از:
- نظافت منزل، نظافت راه پله و اعزام کارگر روز مزدی جهت نظافت دفاتر کوچک، نظافت شرکت های کوچک و ...
- نظافت اداره جات با قرارداد رسمی به صورت سالیانه و تامین نیروی آبدارچی، نظافتچی
- نظافت کارخانجات
- شرکت خدماتی که در خدمات شهری و شهرداری ها فعالیت می کنند.
- نظافت نمای ساختمانها

• نکات ضروری و قابل توجه در تاسیس یک شرکت خدماتی نظافتی:
1- ثبت شرکت خدماتی
2- اجاره محل کار
3- شهری که در آن شرکت خدماتی می زنید باید کلان شهر باشد.
4- بازارهدف در نظافت منزل و راه پله و ... خانواده های متوسط و مرفه جامعه می باشند.
5- کدام منطقه از شهر باید فعالیت نمایید.
6- در منطقه فعالیتتان شرکت خدماتی وجود دارد.

• ثبت شرکت خدماتی نظافتی :
شرکت خدماتی از جمله شرکت هایی است که زودبازده است و برای تاسیس آن نیاز به تحصیلات عالیه نیست و شرایط خاصی لازم ندارد برای این کار می توانید شرکت خدماتی نظافتی با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص بدون نیاز به دریافت مجوز ازارگان های خاص، را به ثبت برسانید.
توجه داشته باشید که لازم است موضوع فعالیت خدماتی نظافتی در اساسنامه شرکت قید شده و شرکت با این موضوع در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد؛در ادامه به توضیح مختصری در مورد دو قالب ثبتی،شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.

• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است بازرگانی ولو اینکه موضوع فعالیت آن بازرگانی نباشد که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.عنوان"شرکت سهامی خاص"باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرایط ثبت شرکت خدماتی نظافتی سهامی خاص :
- دارابودن حداقل 3نفر عضو و 2نفر بازرس
- حداقل سرمایه یک میلیون ریال
- پرداخت نقدی حداقل 35درصد از سرمایه

• مدارک مورد نیاز :

    دو برگ اساسنامه شرکت
    صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
    تصویر شناسنامه کلیه سهامداران
    ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت
    ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها
    اقرارنامه امضا شده
    فرم چاپی اظهارنامه

• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود،شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود"قید شود.

• شرایط ثبت شرکت خدماتی نظافتی با مسئولیت محدود :
- دارا بودن حداقل 2نفر عضو
- میزان سرمایه مورد نظر حداقل صد هزارتومان
- تعهد به پرداخت کل سرمایه

• مدارک مورد نیاز :

    تصویرشناسنامه و کارت ملی سایر اعضاء
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    امضای اقرارنامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

• فرآیند اخذ گواهی تعیین صلاحیت برای شرکت های خدماتی نظافتی :
جهت اخذ صلاحیت شرکت های خدماتی و تعاونی ها متقاضیان می بایست به انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی در استانی که شرکت ثبت شده است،مراجعه نمایند.
_شرکت های مشمول این دستورالعمل باید دارای دفتر قانونی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ارائه مفاصا حساب مالیاتی و مفاصاحساب تامین اجتماعیب و ارائه جواز کسب ضروری است.
_انجمن های صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی موظف به اخذ مدارک کارفرمایان شرکت های خدماتی و تشکیل پرونده می باشند
_انجمن های صنفی موظفند پس از اخذ مدارک و تایید صحت و سقم آن نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی و ارسال مدارک به ادارات کل تعون، کار و رفاه اجتماعی استان برای صدور گواهینامه اقدام نمایند.
_وبگاه کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی به نشانی www.kanonask.com می باشد.


جواز فنی مهندسی به مجوزی گفته می شود که پس از بررسی های لازم در صورت احراز شرایط و کسب امتیازات لازم به موجب مقررات مربوطه ، از طرف سازمان صنعت ، معدن و تجارت به متقاضیان صادر می گردد.

    شرایط اخذ جواز تاسیس

*متقاضیان تاسیس واحد فنی مهندسی می بایست 100 امتیاز جداول واحدهای فنی و مهندسی سازمان صنعت و معدن و تجارت را کسب نمایند تا واجد شرایط صدور جواز تاسیس فنی و مهندسی گردند.
*دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های فنی مهندسی مرتبط با زمینه های تخصصی مورد تقاضا که از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر داخلی یا خارجی با سوابق تجربی مناسب در زمینه فعالیت مورد نظر باشد.

    مدارک اخذ جواز

* ارائه تصویر کلیه مدارک ثبتی شامل اساسنامه شرکت ، اظهارنامه ثبت شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی ، آگهی آخرین تغییرات در شرکت و روزنامه رسمی آن ، تقاضانامه با سربرگ شرکت ( چنانچه متقاضی شخص حقوقی باشد.)
* کپی مدارک شناسایی
* کپی کارت پایان خدمت
* کپی مدرک تحصیلی
* کپی مدرک تحصیلی اهضای هیات مدیره ( چنانچه متقاضی شخصیت حقوقی باشد )

    مراحل اخذ جواز تاسیس واحد فنی مهندسی برای شرکت های متقاضی

* تقاضای کتبی متقاضیان به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و تکمیل فرم های مربوطه در یکی از زمینه های اعلام شده از سوی سازمان جهت اخذ جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
*پس از بررسی مدارک ارائه شده ، چنانچه ایراد و نقصی در مدارک وجود نداشته و متقاضی حائز شرایط مقرره باشد جواز تاسیس واحد فنی مهندسی توسط سازمان صادر خواهد شد.
اشخاص حقوقی به یکی از طرق ذیل می توانند متقاضی دریافت جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی باشند :
1- موسسه یا شرکت ثبت شده با موضوع مرتبط در مراجع ذیصلاح مربوطه
2- واحد فنی مهندسی به عنوان قسمتی از یک واحد تولیدی با ساختار تشکیلاتی مصوب و تحت نظارت مستقیم مدیر عامل
3- موسسه یا شرکت که به صورت سرمایه گذاری مشترک ، تاسیس شده است . ( همکاری با سایر سرمایه گذاران، موسسات و شرکت های داخلی و خارجی _ کنسرسیوم_ به موجب قوانین و مقررات جاری کشور است ).

    زمینه های تخصصی واحد فنی مهندسی

1. سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت 2. مهندسی مواد و فرآیندهای تولید 3. صنایع غذایی و دارویی 4. صنایع شیمیایی و سلولزی 5. صنایع نساجی و چرم 6. صنایع کانی غیر فلزی ( سیمان ، گچ ، آهک و ...) 7. صنایع زیست محیطی ، آب و فاضلاب و فیلتراسیون 8. صنایع کشاورزی 9. صنایع برق ، الکترونیک ، کنترل و اتوماسیون ، 10. صنایع فلزی ( بسته بندی ، فلزی ، مفتولی ، لوازم خانگی ، حرارتی و ...) 11. صنایع شکل دادن فلزات ( ریخته گری ، آهنگری ، اکستروژن و ..) 12. صنایع ماشین سازی و تجهیزات 13. صنایع ماشین ابراز 14. صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 15. صنایع خودرو 16. صنایع دریایی 17. صنایع هوا و فضا 18. صنایع ماشین آلات و تجهیزات معدن 19. صنایع ماشین آلات و تجهیزات راه و ساختمان ( راه و ساختمان ، راه آهن )20. صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی 21. صنایع نیروگاهی و تولید انرژی 22. صنعت نرم افزار 23. طراحی صنعتی 24. زمین شناسی و اکتشافات معدنی 25. استخراج و بهره برداری 26. فرآوری مواد معدنی
اعتبار جواز فنی یک سال از تاریخ صدور می باشد.
پس از اخذ جواز فنی مهندسی می بایست نسبت به اخذ پروانه مهندسی اقدام نمود.

    پروانه فنی مهندسی

پروانه فنی مهندسی به مجوزی گفته می شود که پس از اخذ جواز تاسیس، ثبت شرکت مهندسی، ایجاد دفتر مهندسی ، با احراز شرایط لازم از طرف سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها صادر می شود.

    شرایط اخذ پروانه فنی مهندسی

*کسب حداقل 250 امتیاز بر اساس مندرجات ضوابط و بخشنامه صدور پروانه و جواز فنی و مهندسی
* اتمام حداقل سه پروژه مرتبط با زمینه تخصصی که مراحل اجرایی خود را طی کرده و به تایید کارفرما رسیده باشد.
*دارا بودن حداقل امکانات لازم جهت ارائه خدمات فنی مهندسی نظیر دفتر کار مناسب ، رایانه و لوازم جانبی آن
*در انتها، لازم به توضیح است ، برخی از واحدهای فنی مهندسی دارای جواز تاسیس واحد فنی مهندسی که کم تر از یک سال از موعد آن سپری گردیده باشد تحت شرایط خاصی می توانند مستقیماَ تقاضای پروانه فنی مهندسی نمایند.
مدت زمان اعتبار پروانه فنی مهندسی سه سال می باشد و پس از آن بنا بر شرایط خاص و کسب امتیاز لازم جهت تمدید ، می تواند هر بار به مدت 3 سال تمدید گردد و در صورت عدم کسب امتیازات لازم ، ابطال می گردد.


ثبت شرکت در سبزوار

سه شنبه 23 مرداد 1397 11:17 ق.ظ

امروزه بنا به دلایل متعدد، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های اقتصادی، در پناه شخصیت فرضی شرکت های تجاری افزایش یافته و بلکه در مورد فعالیت های بزرگ به یک ضرورت تبدیل شده است.
شما می توانید با ثبت شرکت در سبزوار، ارزش و اعتبار فعالیت های خود را بالا برده و به فعالیت خود رسمیت ببخشید. از پرکاربردترین قالب های ثبت شرکت در این شهر می توان به شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص اشاره کرد.
جهت آشنایی شما عزیزان با چگونگی ثبت شرکت در سبزوار، در این مقاله توضیحاتی در این باره  آورده ایم.

    ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در سبزوار

در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت با مسئولیت محدود ثبت نمایید شرایط ذیل را باید فراهم کتید :
حداقل دو نفر شریک بالای 18 سال
حداقل سرمایه 1.000.000 ریال برای ثبت اولیه شرکت
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت بامسئولیت محدود به شرح ذیل است :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت سهامی خاص ثبت نمایید :
شما نیازمند 5 نفر اعضاء می باشید که 3 نفر عضو هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشند.
حداقل میزان سرمایه برای ثبت شرکت 1.000.000 ریال می باشد که در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در سبزوار :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ
2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

    روند ثبت شرکت درسبزوار

_  مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل فرم مربوطه و انتخاب نام شرکت
( جهت انتخاب نام شرکت  ، متقاضیان اقدام به انتخاب 5 نام که دارای شرایط ذیل باشد خواهند کرد : الف ) نام خارجی نباشد، ب : قبلاَ به ثبت نرسیده باشد ج : دارای معنا و مفهوم باشد ، د : با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد )
از میان نام های انتخابی شما، در صورت رعایت شرایط  مقرر شده ، یک نام به ترتیب اولویت های وارد شده تایید خواهد شد.
_ امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
_ ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست و درج بارکد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها
_ تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت های سبزوار و صدور آگهی تاسیس
_ مراجعه وکیل موسسه فکر برتر به اداره ثبت شرکت ها و دریافت پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
_ ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت 15 الی 20 روز  کاری 


افزایش سرمایه به معنای بالا بردن سرمایه اسمی و ثبت شده شرکت است. با افزایش سرمایه مسئولیت صاحبان سهام در قبال دیون شرکت افزایش می یابد. شرکت به دلیل بهره مندی از مزایا افزایش سرمایه می دهد، زیرا با افزایش سرمایه شرکت های دیگر ارزش و اعتبار خوبی برای شرکت قائل می شوند. افزایش سرمایه از دو طریق قابل تحقق است :
1- افزایش مبلغ اسمی
2- صدور سهام جدید ( افزایش تعداد سهام )

    مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه شرکت

تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه، مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است. بنابراین در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده و در سایر شرکت ها نیز هر مرجعی که به موجب اساسنامه، اختیار تغییر آن را داشته باشد، در این زمینه تصمیم گیری می نماید.
ماده 162 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اختیار مجمع عمومی فوق العاده را قابل تفویض به هیئت مدیرع دانسته است، بدیهی است در سایر شرکت ها نیز مانعی در این راه وجود ندارد مگر اینکه اساسنامه تفویض اختیار را منع نموده باشد.

    استثنائات راجع به حد نصاب تصمیم گیری

درست است که حد نصاب لازم جهت تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه همان حد نصابی است که برای سایر تغیرات اساسنامه در نظر گرفته شده است اما این قاعده عمومی لااقل با یک استثنا مواجه است. توضیح اینکه چنانچه تصمیمی که راجع به نحوه افزایش سرمایه اتخاذ می گردد، موجب ملزم شدن شرکا به تسلیم آورده جدیدی گردد، رضایت همه شرکا لازم است و رای اکثریت فاقد اثر است. بنابراین افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده – جز در صورت وجود شرط خلاف – مستلزم رضایت همه شرکا نیست زیرا تعهدی که در نتیجه این تصمیم برای شرکا حاصل می شود با تعهد شرکت مبنی بر تقسیم سود تهاتر می شود.
ماده 159 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این استثنا را بدین صورت بیان نموده است :
" افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند ".
ملاحظه می گردد که در تدوین این ماده دقت کافی صورت نگرفته است چرا که هر افزایش سرمایه ای که از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود انجام پذیرد، قهراَ برای صاحبان سهام ایجاد تعهد می کند. بنابراین مقصود این ماده ایجاد تعهدی است که با مطالبات صاحب سهم از بابت سود، قابل تهاتر نبوده و وی را به پرداخت جدیدی ملزم نماید والا افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده نیز سهامدار را به عدم دریافت سود محکوم و متعهد می کند.
علیرغم سکوت قانون تجارت، استثنای مزبور را باید به دیگر انواع شرکت نیز تسری داد. حتی بعید نیست که شرط خلاف این استثنا در اساسنامه شرکت از جمله شروط باطل به شمار آید.
دیگر استثنای راجع به حد نصاب تصمیم گیری در فرضی مطرح می گردد که افزایش سرمایه توام با سلب حق تقدم از بعضی شرکا به نفع بعضی دیگر باشد. در این صورت این پرسش مطرح می گردد که شرکای ذینفع نیز حق شرکت در رای گیری را دارند یا خیر ؟
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصمیم گیری راجع به این شکل از افزایش سرمایه را ظاهراَ به دو مرحله تقسیم نموده است. در مرحله اول راجع به اصل افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده و در مرحله دوم درباره سلب حق تقدم بعضی شرکا به نفع بعضی دیگر تصمیم گیری می شود. شرکای ذینفع در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت تصویب موضوع به حساب نخواهند آمد.

    مرجع تصمیم سازی

پیچیدگی مسائل راجع به افزایش سرمایه معمولاَ مانع از آن است که دو مرحله تصمیم سازی و تصمیم گیری تواماَ صورت پذیرد. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فرآیند تصمیم سازی را بر عهده هیئت مدیره گذارده است. ماده 161 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به نحوی تنظیم شده است که گویی تصمیم سازی توسط هیئت مدیره موضوعیت دارد و جز از این طریق نمی توان مبادرت به افزایش سرمایه نمود. اما در سایر شرکت ها چنین الزامی ملاحظه نمی گردد و هر شخصی که حق دعوت شرکا را داشته باشد می تواند پیشنهاد راجع به افزایش سرمایه را نیز تهیه نموده و در دستور کار قرار دهد. 


آورده شرکاء یعنی آن سرمایه ای که هر شریک برای تشکیل شرکت تجاری با خود به شرکت می آورد. آورده شرکاء اغلب به صورت پول است، اما ممکن است این آورده در مواردی به صورت غیرپولی و غیرنقدی باشد. اما به عنوان یک ضابطه کلی باید به این امر توجه داشت که اگر آورده شرکاء غیرنقد باشد، باید قابلیت تحویل و تسلیم را داشته باشد.

    شیوه تصویب آورده های غیر نقد موسسین و مزایای درخواستی در مجمع عمومی موسس

اگر برخی از موسسین آورده های غیرنقد داشته باشند یا آنکه مزایایی توسط برخی از سهام داران مطالبه شده باشد، باید این آورده های غیرنقد و مزایای درخواستی به تصویب مجمع عمومی موسس برسد . شیوه تصمیم گیری در این خصوص به شرح ذیل است :
1- غیرنقد بودن آورده و درخواست مزایای خاص برای سهام فقط ویژه موسسین است و پذیره نویسان از این دو امتیاز محروم اند. ( بند 7 ماده 9 و ماده 76 ل. ا. ق. ت )
2- اگر برخی از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند، موسسین باید قبل از دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. ( ماده 76 ل. ا. ق. ت ) مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را به قیمتی بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است، قبول کند. ( ماده 78 ل. ا. ق. ت )
3- اگر موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه و موجبات آن را به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم کنند. ( بند 7 ماده 9 ل. ا. ق. ت )
4- اگر دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند، در موقع رای گیری درباره تقویم آورده غیرنقدی یا مزایای مورد مطالبه، حق رای ندارند و سهام ایشان از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد. ( ماده 77 ل. ا. ق. ت )
5- اگر آورده غیرنقد یا مزایای مورد مطالبه، تصویب نگردد ، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد. ( ماده 79 ل. ا. ق. ت ) در این جلسه، باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد. ( ماده 80 ل. ا. ق. ت )
6- در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. ( ماده 79 ل. ا. ق. ت )
7- اگر صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا که آورده آن ها یا مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده است، به نظر مجمع تسلیم مشوند تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد کنند. ( ماده 79 ل. ا. ق. ت )
8- در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع ثبت شرکت ها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال دارند تا موسسین و پذیره نویسان با رجوع به بانک ، تعهد نامه و وجوه خود را مسترد دارند. ( ماده 81 ل. ا. ق. ت )


ماده 176- تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی ، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن به درخواست متقاضی یا به تشخیص مرجع ثبت توسط این مرجع انجام می پذیرد در خوسات تصحیح اشتباهات اداری توسط اشخاص باید همراه با ارائه نسخه ای از سند که اشتباه در آن مشخص شده صورت گیرد . اشتباهات اداری تصحیح شده به تشخیص مرجع ثبت در روزنامه رسمی منتشر می شود .
ماده 177- هر گونه در خواست تمدید مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع طرح صنعتی و علامت علاوه بر موعد تعیین شده در قانون و این آیین نامه باید کتبا توسط متقاضی تسلیم مرجع ثبت گردد. مرجع مذکور می تواند پس از بررسی شرایط فقط برای یکبار مهلت های تعیین شده در این آیین نامه را تمدید نماید . تمدید مهلت از طرف این مر جع به اطلاع اشخاص ذینفع رسانده می شود .
ماده 178- انتقال حق مالکیتناشی از تسلیم اظهار نامه یا اختراع ، طرح صنعتی و علامت ثتب شده یا اعطای اجازه بهره برداری از آن ها یا اعراض از حق نسبت به اختراع ، طرح صنعتی و علامت ثبت شده به موجب سند رسمی به عمل می آید . دفتر خانه اسناد رسمی قبل از تنظیم سند مربوط نسبت به آخرین وضعیت اظهار نامه مورد نظر یا اختراع ، طرح صنعتی و علامت ثبت شده از لحاظ تمدید تغییر ، انتقال ،صدور اجازه بهره برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می نماید . پاسخ استعلام مذکور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه هاست .


دادخواهی و مقررات مختلف

چهارشنبه 17 مرداد 1397 10:34 ق.ظ

ماده 179- با توجه به ماده 59 قانون رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادکاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می شود . در مورد دعاوی کیفری ، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود .
ماده 180- چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری ، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع ، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری را مطرح کند ، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون خود باید به این موضوع رسیدگی نماید .
ماده 181- در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی ، علائم و نام های تجاری مطالبه می شود ، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود .
ماده 182- مالک هر اختراعات طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است . اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند ، به وسیله مامورین گمرک در غیر این صورت به وسیله مامور اجرای به عمل خواهد آمد . توفیق کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد . امر دادگاه در هر از دو صورت فوق بنا به دادخواست مالک اختراع طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد . به درخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت حسب مورد ، ضمیمه گردد . اگر مالک اختراع، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری توقیف کالاها ی مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عند الاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.
ماده 183- در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری،  معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آن جا مطرح است درخواست صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقص حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید، مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می توانند قبل از صدور قرار های مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مأمورین گمرک و الا توسط ضابطین خواهد شد.
تبصره1- دادسرا می تواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از این که وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند را صادر نماید.
تبصره2- صدور دستور موقت و قرار تأمین طبق مقررات آیین دادرسی خواهد بود.
ماده184- اگر مدعی تا 30 روز از تاریخ امر مذکور در ماده 182 این آیین نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوی ننماید توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.
ماده185- مرجع ثبت مکلف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید چنانچه در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشد دادگاهی که حکم را صادر کرده است رفع ابهام می نماید.
تبصره ـ حکم نهایی، عبارت است از حکمی که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجدید نظر و فرجام، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده186- طریقه ابلاغ های موضوع قانون و این آیین نامه همان است که در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرر است.
ماده187- نحوه اعتراض به اظهار نامه ثبت بین المللی اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری و رسیدگی به آن براساس قانون و این آییین نامه خواهد بود.
ماده188- رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری متعلق به اشخاص مقیم خارج از کشور مستلزم معرفی نماینده قانونی در ایران است.
190-در اجرای ماده 52 قانون که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذیربط ، در داخل کشور تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاده شده است ، رئیس سازمان می تواند دستور العمل لازم در اجرای مقررات مربوطه و این آیین نامه را صادر نماید .
ماده 191- ضمائم این آیین نامه جزء لاینفک آن محسوب می شود .
ماده 192- این آیین نامه در 92 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه های طبقه بندی های بین المللی و فرم های اظهار نامه ، گواهی نامه ، گواهی نامه تمدید و مندرجات دفاترثبت اختراعات ،طرح صنعتی و علائم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مامور اجرای آن است و در تاریخ 1/11/1387 تصویب می گردد و از تاریخ اجرای این آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ، مصوب 1337 ملغی می شود .


شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در ماده ( 2 ل. ا. ق. ت ) تصریح شده است : " شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد".
بدین ترتیب شرکت سهامی را این طور تعریف می کنیم : " شرکت سهامی شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به شرایط صحت قرارداد ها و قواعد قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق بین شرکاء ، برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری تشکیل می شود. سرمایه آن نیز به سهام متساوی القیمت تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها و سود حاصله است ".
ماده (4) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گوید : شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

    تمایز در فلسفه تاسیس

هر یک از دو شرکت سهامی عام و خاص به منظوری خاص و متفاوت ، موضوع قانون گذاری قرار گرفته اند. شرکت نخست به عنوان راهکاری جهت انجام فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه بالاتر و حوزه گسترده تر کاری مدنظر است. این شرکت با پذیرش عمومی سرمایه از طریق پذیره نویسی از چند جهت به منظور بالا مدد می رساند. دعوت همگانی به طور طبیعی موجب رجوع اشخاص بسیاری می گردد که هر چند به تنهایی دارای مایه مالی اندک هستند، لکن با انباشت سرمایه های کوچک، دارایی کلانی فراهم می آورند که عموماَ از طریق سازوکارهای خصوصی، تامین آن یا غیرممکن و یا نیازمند تلاش فراوان و تحمیل بار سنگین بر اشخاص محدود است. همچنین ، اعطای فرصت به عموم مردم جهت ورود به حوزه تجارت، باعث عضویت اشخاص به عنوان سهامدار در شرکت سهامی عام می شود که عموماَ با شمار سهامداران شرکت سهامی خاص قابل مقایسه نیست. جمع ویژگی مزبور، یعنی شمار گستره سهامداران خرده پا از یک سو و محدودیت ارزش اسمی هر سهم حداکثر به ده هزار ریال در شرکت یادشده از سوی دیگر نشانگر نقشی است که قانون گذار برای آن در حوزه اقتصاد در نظر داشته است. این نقش را می توان در به کارگیری سرمایه های کوچک و سرگردان به منظور اهداف کلان ضمن تسهیل فعالیت تجاری با منع محدودیت های متعارف از جمله مشروط نمودن انتقال سهام به موافقت مجامع و یا مدیران دید.

    بنیادی ترین تفاوت تشکیل شرکت سهامی خاص و عام

قانون گذار با توجه به اهداف و کارکردهای شرکت های سهامی خاص و عام ، شیوه تشکیل این دو شرکت را متفاوت دیده است. بنیادی ترین بخش این تفاوت ، امکان پذیره نویسی و یا پذیرش عمومی سرمایه از راه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام و ممنوعیت بهره گیری از این راهکار در شرکت سهامی خاص است.
پذیره نویسی را باید امتیازی تلقی نمود که قانون گذار بنا به ملاحظات خاص مربوط به شرکت های سهامی عام به این شرکت اعطا نموده است. سازوکار یاد شده از این جهت امتیازی مهم به شمار می رود که طرق تامین سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت و یا فراهم آوردن نقدینگی لازم جهت افزایش سرمایه در شرکت های تجاری، محدود و در عین حال بسیار پرهزینه است. بر همین اساس، تجویز مراجعه به عموم آسان ترین و ارزان ترین شیوه جذب سرمایه به شمار می رود. علاوه بر مزایای گفته شده، راهکار پذیره نویسی ، تعهدات و مسئولیت های حقوقی ناظر به دیگر روش های تامین سرمایه، از قبیل دریافت وام و تسهیلات از منابع بانکی یا مالی اعتباری و یا انتشار اوراق مشارکت را ندارد.
از سوی دیگر، اعطای امتیاز مزبور مستلزم رعایت تشریفات و اقدامات دقیقی دانسته شده است که عدم رعایت هر یک از آن ها ممکن است موجبات بطلان اقدام و در نتیجه بطلان شرکت حتی پس از ثبت را فراهم آورد. دریافت مجوز انتشار آگهی پذیره نویسی تنها پس از ارائه برخی مدارک به اداره ثبت شرکت ها و احراز صحت و تطبیق آن ها با قانون از سوی مرجع مزبور امکان پذیر است، تا این امتیاز قانونی وسیله ای برای سوء استفاده اشخاص سودجو به کار گرفته نشود. احکام و قواعد حاکم بر تاسیس، عموماَ آمره بوده و رعایت هر یک از آن ها اعمال دیگری و موثر در کل تاسیس شرکت است. 


برابر ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد :
1- دفتر روزنامه
2- دفتر کل
3- دفتر دارایی
4 دفتر کپیه
دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و مرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و بدون خط خوردگی و منظم باشد. به این جهت تراشیدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق نمودن و کم نمودن اوراق آن ممنوع است و موجب مخدوش بودن و بی اعتباری آن می گردد . همینطور در حاشیه و یا متن آن نباید چیزی اضافه گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد.

    مواردی که دفاتر رد می شود و جریمه به دارنده آن تعلق می گیرد

گفته شد که دفاتر تاجر باید برابر قوانین و مقررات و عرف دفتر داری مرتب و منظم باشد در غیراین صورت با توجه به موارد ذیل رد می شود و به آن جریمه نیز تعلق می گیرد :
1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر به شرط احراز.
3- تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آن ها.
4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.
5- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور.
6- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
7- جای سفید گذاشتن بیش از حد در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه دفتر روزنامه و دفتر کل و مشاغل به منظور سوء استفاده به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 19 آیین نامه .
8- محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی
9- ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ با جوهر و نظایر آن ها به منظور سوء استفاده
10- بستانکار شدن حساب های بانکی و نقدی ، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم  وتاخر ثبت حساب ها یا دریافت و پرداخت باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
11- تاخیر در نوشتن دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زائد بر حد مقرر مندرج در آیین نامه .
12- عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14
13- عدم ارائه آیین نامه با دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاص که از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند.
14- اشتباه حاصل در ثبت عملیات موسسه، در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 آیین نامه اقدام نشده باشد.
15- استفاده از دفاتر نانویس سال یا سال های قبل در صورتی که مشخصات آن ها در مهلت مقرر ( ظرف سی روز ) از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید اعلام نشده باشد.
16- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده ( ولو نانویس ) و موارد دیگری که در آیین نامه مزبور پیش بینی گردیده است.


 • تعداد صفحات :6
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic