کسي که پناه دهد يتيمي را تا اينکه بي نياز گردد خداوند بهشت را بر او واجب گرداند
همانطور که خورنده مال يتيم را به جهنم مي برد.    رسول اکرم (ص)

با سلام و آرزوي موفقيت و توفيق به يکايک عزيزان نيکوکار و خيرين بزرگوار، موسسه خيريه خانه سبز سيدالشهدا (ع) به يمن روز ميلاد با سعادت حضرت سيدالشهداء در سال 1367 توسط تعدادي از خيريت تهران و به نيت خدمت رساني به ايتام، خانواده هاي بي سرپرست و بيماران سرطاني و تحت پوشش گرفتن دانشجويان تيزهوش و با اسداد و همچنين تهيه جهيزيه براي جوانان آبرومند شروع به کار نموده و با مجوز رسمي فعاليت از اداره کل اطلاعات ناجا و همچنين از پليس امنيت و اطلاعات کشور به شماره ثبت 16118 و به شماره مجوز 388/1/516 (تمديد به شماره سريال 2262) داير گرديد.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Copyright khsssh.ir 2008, All Rights Reserved | Developed by : AMA R&IT -  Powered by: MatrixPack®| Webmail